image

Balanceren

Hernieuwbare energiebronnen, zoals de zon, produceren niet constant. Dat betekent dat ze niet altijd evenveel energie leveren en er dus soms overschotten of tekorten zijn. Daarom realiseren we balancering oplossingen zoals cablepooling en systemen om energie tijdelijk op te slaan, zodat we duurzame energie nog beter kunnen inzetten.

Balanceren als energieoplossing

Solarfields onderzoekt altijd de nieuwste technieken en mogelijkheden voor energieoplossingen. Het is onze visie dat opslag van energie een grote rol gaat spelen bij het realiseren van de energietransitie. Door energie op te slaan, kunnen we pieken in de opwek van duurzame energie beter opvangen. Daarnaast draagt de opslag van de energie bij aan balancering van het elektriciteitsnet.

Opslag en balancering oplossingen zoals cablepooling, kunnen het rendement van onze zonneprojecten verder verhogen. Door de opgewekte stroom tijdelijk op te slaan en de elektriciteit te leveren wanneer de vraag het grootst is dragen we bij aan het balanceren van het elektriciteitsnet en ontvangen we een betere prijs voor de geleverde energie.

Cablepooling draagt ook bij aan balancering. Als het hard waait dan schijnt de zon namelijk meestal niet, en omgekeerd. Cablepooling maakt gebruik van dit natuurverschijnsel door zonnepanelen en windmolens die dicht bij elkaar staan samen één aansluiting te geven in plaats van twee.

Door in te zetten op balancering, bereiden wij ons voor op de toekomst!

Door het succes van duurzame energie ontstaat er onbalans op het electriciteitsnetwerk. Daar moeten oplossingen voor bedacht worden. Daarom zijn we als Solarfields bezig met opslag van energie

Maaike Helder

Solarfields

Heeft u een vraag over balanceren van energie? Neem hier contact met ons op.

Contactpersoon:
Jelmer Pijlman

T. +31 (0)85 30 30 850
E. j.pijlman@solarfields.nl

Terug naar boven  
x

Verstuurd!

Dank voor uw bericht. U kunt binnen 48 uur een reactie van ons verwachten.
Met vriendelijke groeten,
Solarfields