Investeren in zonne-energieprojecten

Iedereen heeft er wel van gehoord, de klimaatdoelen van Nederland. In 2019 kwam 8,7% van alle gebruikte energie uit duurzame bronnen. In 2030 is het streven dat dit 27% is. Vervolgens moet in 2050 de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Om de klimaatveranderingen tegen te gaan, is de overgang naar duurzame energievoorziening van groot belang. Daarnaast neemt de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen af en daarmee de afhankelijkheid van energieleveranciers toe. Het is dus belangrijk dat we kijken naar andere mogelijkheden. Investeren in zonne-energieprojecten is een van deze mogelijkheden.

Investeren in zonne-energie voor een duurzame toekomst

Wanneer je een steentje wilt bijdragen aan een duurzame toekomst, is het goed om naar je eigen ecologische voetafdruk te kijken. Dit kan natuurlijk op allerlei manieren, zoals: afvalproductie verminderen, letten op voedselconsumptie, waterverspilling, duurzaam vervoer etc. Maar een hele belangrijke is om te kijken naar ons energieverbruik. Een van de grootste boosdoeners als het gaat om klimaatverandering is de fossiele brandstof die wij gebruiken om energie op te wekken. Door te investeren in zonne-energieprojecten kun je bijdragen aan het opwekken van schone energie en het terugdringen van de CO2.

Schoner milieu en goed voor je portemonnee

Naast dat zonne-energie erg belangrijk is aan het bijdragen van een duurzame toekomst, is het ook goed voor je portemonnee. Door te investeren in zonne-energieprojecten zul je maandelijks profiteren van de opgebrachte energie. Dit wordt in mindering gebracht op je energierekening of je ontvangt hiervan maandelijks een vergoeding.

“Investeren in duurzame energie: goed voor je portemonnee én het milieu.”

Mogelijkheden zonne-energieprojecten

Voor het investeren in zonne-energieprojecten zijn er verschillende mogelijkheden. Hieronder benoemen we een aantal van de mogelijke zonne-energieprojecten en wie hier aan bij kan dragen.

Zonnepark

Er bestaan inmiddels meer dan honderd zonneparken in Nederland en hier komen in de aankomende jaren nog honderden bij. Beschik jij over een groot stuk grond (minimaal 10 hectare) en heb je hier momenteel geen doel voor? Dan is het plaatsen van een zonnepark een goede optie. Wanneer je zelf een zonnepark-project wilt starten, kunnen wij daar bij helpen. Dit kunnen wij doen door mee-investeren, adviseren bij het aanvragen van subsidie, helpen bij de bouw en het beheren van het zonnepark. Wij staan open voor verschillende samenwerkingen!

Lees meer over het starten van een zonnepark

Verhuur of verkoop je grond

Je beschikt over grond en zit te denken aan een zonnepark? Dan zijn er twee opties, namelijk het verhuren van jouw grond of het verkopen van jouw grond. Wanneer jij je grond verhuurt profiteer je maandelijks van een mooie, gegarandeerde opbrengst van de zonnepanelen. Jij hoeft in dat geval niet zelf te investeren in de zonnepanelen, maar stelt alleen jouw grond beschikbaar. Wij regelen de rest. 

Ook het verkopen van je grond is een optie. Het verkopen heeft als voordeel dat je direct kunt beschikken van de (toekomstige) opbrengsten van het zonnepark. 

Zonnedak op jouw bedrijf

Veel daken van bedrijven en panden zijn nog onbenut. Ontzettend zonde! Voor het grootschalig omschakelen naar duurzame energie, is het heel efficiënt om grootschalige zonnedaken te realiseren. Perfect wanneer je niet beschikt over minimaal 10 hectare grond, maar wel beschikt over bijvoorbeeld een loods, magazijn, industrieel pand of agrarisch bedrijf. Bij Solarfields kunnen wij zonnedaken realiseren vanaf 3000 m2. Ook bij een zonnedak kun je er voor kiezen om dit project zelf te starten en realiseren. Uiteraard kunnen wij daarbij helpen en het is ook mogelijk dat wij het hele traject uit handen nemen. 

Lees meer over het realiseren van een zonnedak

Rendement van investeren in zonne-energieprojecten

Met een investering in zonne-energieprojecten zijn goede rendementen te behalen. Het is niet ongewoon om een rendement van 240 procent te behalen (in combinatie met een SDE+ subsidie) over een periode van 15 jaar. 

De investering van een grootschalige zonnepaneleninstallatie is in gemiddeld zo’n zes tot acht jaar terugverdiend. En ook daarna levert de installatie nog jaren geld op. 

“Een grootschalige installatie kan al in zes jaar zijn terugverdiend.”

Subsidie voor zonne-energieprojecten

In Nederland hebben we, voor grootschalige projecten, verschillende subsidies voor het opwekken van duurzame energie. Wanneer we het hebben over zonne-energieprojecten is dit de SDE subsidie. Voorheen was er de SDE + subsidie, op dit moment is dit de SDE ++ subsidie welke zich niet meer alleen richt op de productie van duurzame energie, maar op het verminderen van de CO2 uitstoot. De subsidie kan aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvragen SDE subsidie

Om de SDE ++ subsidie aan te vragen moet je voldoen aan een aantal eisen. Zo is de SDE ++ subsidie ier voor installaties vanaf 15 kilowattpiek. Ook moet de installatie aangesloten zijn op een grootverbruikaansluiting. Daarnaast is het ook belangrijk dat de vergunningen rond zijn, zonder vergunningen maak je namelijk geen kans op de subsidie. Voldoe je aan deze eisen, dan kun je de subsidie aanvragen binnen de openstellingsrondes op de site van de RVO. Houd er rekening mee dat je eHerkenning nodig hebt en dit tijdig moet aanvragen. eHerkenning aanvragen kost ongeveer vijf werkdagen. 

Het kan lastig zijn om de SDE ++ subsidie aan te vragen. Er wordt veel informatie gevraagd. Solarfields kan helpen bij jouw aanvraag.

Vraag online een vrijblijvende berekening aan

Zit je eraan te denken om een zonne-energieproject te starten en wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Op onze website vraag je vrijblijvend een quickscan aan. Aan de hand van de ingevulde gegevens maken wij een op maat gemaakt voorstel. We gebruiken hiervoor satellietbeelden van het perceel en lokale inpassing op het energienet. Vervolgens ontvang je binnen twee weken een voorstel op maat. 

Binnen 2 werkdagen een voorstel op maat

Natuurlijk wil jij een zo hoog mogelijk rendement op jouw grond, water of pand. Benieuwd wat de zon jou en de wereld kan opleveren? Laat je gegevens achter zodat wij een gepersonaliseerde berekening kunnen uitvoeren!

Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar satelietbeelden van het perceel en lokale inpassing op het energienet. Je ontvangt vrijblijvend binnen twee werkdagen een voorstel op maat in je mail.

Privacy

Solarfields hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

Wij verwerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Ten aanzien van deze gegevens geldt Solarfields als verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving.

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:
Solarfields Nederland
Emmasingel 4
9726 AH Groningen
e-mail: Info@solarfields.nl
Telefoon: 085 30 30 850

Doel en achtergrond gegevensverwerking

Solarfields verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de administratie van haar medewerkers, klanten, samenwerkingspartners en geïnteresseerden en om te informeren over haar activiteiten.

Wanneer u een webformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij de gegevens die u ons toestuurt op een wijze als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de afhandeling of de verdere verwerking in onze administratieve systemen. Wij verwerken de gegegens die nodig zijn voor de uitvoering van de relatie.

De gegevens die wij van u kunnen vragen zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, zonodig: kadastrale gegevens, eigendomsgegevens, organisatiegegevens.

De door u verstrekte gegevens bewaren wij zolang het nodig is voor de door u beoogde relatie met ons en zolang bij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben. Wij delen persoonsgegevens slechts met derden indien dat nodig is voor de uitvoering van de relatie, bijvoorbeeld voor gegevens die bij het Kadaster opgevraagd dienen te worden.

Ook schakelen wij derden in voor de ondersteuning van onze organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van de website. Met deze derden sluiten wij bewerkersovereenkomsten

Klikgedrag en cookies

Op deze website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies op deze site hebben als doel het bijhouden van bezoekersstatistieken, zodat we ons online aanbod steeds kunnen optimaliseren en het gebruik ervan gemakkelijker te maken.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wanneer u onze internetpagina bezoekt, wordt er in een cookie-layer pop-up gevraagd of u akkoord gaat met de cookies die we op onze pagina plaatsen, of dat u deze instellingen wilt uitschakelen.

Wanneer u ervoor kiest om de cookies niet toe te staan, wordt er in de browser een opt-out cookie geplaatst. Deze cookie is uitsluitend voor de toewijzing van het bezwaar. Het uitschakelen van deze cookie kan wel gevolgen hebben waardoor bepaalde functies van onze internetpagina niet meer ter beschikking staan. Houd er dus rekening mee dat een opt-out cookie op technische gronden alleen gebruikt kan worden voor de browser waaruit deze is geplaatst. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander eindapparaat gebruikt, dient u de opt-out opnieuw in te stellen.

Deze instelling heeft geen invloed op de cookies die gedurende het bezoek door andere aanbieders zijn geplaatst op pagina’s van derden.

Via de browser is er altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen. Meer informatie hierover vindt u met de hulpfuncties van de browser. Ook dit kan eventueel gevolg hebben dat bepaalde functies niet meer ter beschikking staan.

We maken gebruik van de volgende typen cookies:

Analyse cookies
Wij gebruiken analyse-cookies om het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld aangeklikte banners, bezochte pagina’s) van bezoekers te registreren en in statistische vorm te analyseren.

Marketing-cookies
Wij gebruiken ook cookies voor promotionele doeleinden. De met behulp van deze cookies aangemaakte profielen van het gebruiksgedrag (aangeklikte banners, bezochte subpagina’s) worden door ons gebruikt om u reclame te tonen die afgestemd zijn op uw interesses.

Marketing-cookies van derden
Wij staan ook andere ondernemingen toe om gegevens van onze gebruikers te verzamelen met behulp van marketing-cookies. Dit stelt ons en derden in staat om gebruikers van ons online-aanbod op interesses gebaseerde reclame te laten zien die gebaseerd is op een analyse van het gebruiksgedrag (bijvoorbeeld aangeklikte banners en advertenties).

Conversie-cookies
Onze conversie-tracking-partners zetten een cookie op uw computer als u via een advertentie van de betreffende partner op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid gewoonlijk na 30 dagen. Wanneer u bepaalde pagina’s van ons bezoekt en het cookie nog niet verlopen is, kunnen wij en de betreffende conversion-tracking-partner herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en zo is doorgestuurd naar onze pagina. De met behulp van conversie-cookies verkregen informatie is bedoeld voor het maken van conversie-statistieken en om het totale aantal bezoekers te weten te komen die op de betreffende advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een van een conversion-tracking-tag voorziene pagina.

Tracking cookies in verband met social plugins
Op sommige pagina’s van ons online-aanbod zijn diensten en content geïntegreerd van andere aanbieders (bijv. Facebook, Twitter), die op hun beurt eveneens cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van persoonsgegevens door deze aanbieders. Nadere informatie over social plugins kunt u vinden in de paragraaf Social plugins.

Social Plugins

Plugins van Facebook
Facebook wordt op www.facebook.com geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en op www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’). Een overzicht van de plugins van Facebook en van hoe ze eruitzien, vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins; Informatie over het privacybeleid van Facebook vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php.

Youtube
Dit online-aanbod gebruikt het videoplatform YouTube, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS(‘YouTube’). YouTube is een platform dat de weergave van audio- en videobestanden mogelijk maakt.
Als u een desbetreffende pagina van ons aanbod opvraagt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube, zodat het video- of audiobestand kan worden verzonden en weergegeven. Daarbij worden ook gegevens verzonden naar YouTube als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.
Nadere informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, uw rechten en de opties die u kunt kiezen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.

Beveiliging

De gegevens die u invult op een webformulier worden verstuurd via een beveiligde verbinding (SSL)

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien wij gegevens van u verwerken, dan hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u indienen door een e-mail te sturen of ons te bellen. Alvorens wij tot wijziging, etc overgaan, zullen wij eerst uw identiteit controleren. Verwijdering van gegevens is slechts mogelijks voor die gegevens waarvoor wij geen wettelijke bewaarplicht hebben.

Als u geen informatie meer wilt ontvangen van ons, of als u vragen hebt over de website of Solarfields, stuur dan een e-mail naar info@solarfields.nl.

Privacy is een terrein dat in beweging is. Wij zullen de informatie op deze website dan ook zo nodig aanpassen.