Inpassing zonnepark

De inpassing van een zonnepark is essentieel. Solarfields doet dit op een professionele manier. We passen onze zonneparken in op basis van 3 pijlers: De landschappelijke inpassing, maatschappelijke inpassing en ecologische inpassing.

Maatschappelijke inpassing
Draagvlak- en proces-participatie zijn erg belangrijk voor Solarfields. Daarom gaan we al vroegtijdig het gesprek aan met omwonenden. Op deze manier komen we samen tot een goede uitkomst. Daarnaast vindt Solarfields het belangrijk dat de werkgelegenheid die een zonnepark oplevert ten goede komt aan de lokale economie. Waar mogelijk, werken we daarom samen met lokale bedrijven

Landschappelijke inpassing
We gaan altijd in een vroeg stadium het gesprek aan met omwonenden en luisteren naar de wensen om daarna samen tot een mooie landschappelijke inpassing te komen. We vinden het namelijk belangrijk om een zonnepark landschappelijk goed in te passen op een wijze die goed past in de omgeving met inachtneming van bijvoorbeeld historische waarden. Hierbij maken we onder andere gebruik van bestaande vitale structuren om het zonnepark waar gewenst uit het zicht te onttrekken zodat het zonnepark niet zichtbaar is van buitenaf.

Ecologische inpassing
Ten derde dragen we zorg voor een ecologische inpassing. We streven altijd voor dubbel ruimtegebruik met onze zonneparken. We doen dit bijvoorbeeld door schapen onder de zonnepanelen te laten grazen of door het zaaien een bloemenmengsel voor het behoud van bijen, hommels en andere insecten.

“Realizing renewables”