Het verduurzamen van de agrarische sector

Als agrariër heb je een vaak grote oppervlakte aan grond, stallen, of kassen. Vanzelfsprekend is er dus ook een hoog energieverbruik aan verbonden. De boeren hebben vaak veel te maken met wet- en regelgeving vanuit de overheid. Zo geldt bijvoorbeeld al de Energiebesparingsplicht en ook het stikstofbeleid is een veelbesproken onderwerp. Maar wat kun je zelf doen, uit jouw eigen overtuiging rond verduurzaming? Welke veranderingen kan je zelf toepassen om een duurzame agrarische onderneming te runnen? Heb je al eens nagedacht over een zonnedak?

Oriënteren op verduurzamen

Milieucentraal geeft aan dat CO2 het belangrijkste broeikasgas is. Ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2. Toch hebben boerenbedrijven de afgelopen periode flink onder vuur gelegen vanwege de hoge stikstofuitstoot, waarbij voornamelijk de landbouw en de veestapel onder de loep werd genomen. Naast maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen, kunnen agrarische bedrijven ook op andere manieren een steentje bijdragen aan het verduurzamen. Dit wordt deels al verplicht door het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Hierbij worden bedrijven en instellingen verplicht om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze verplichte maatregelen kun je terugvinden op de website van de Rvo

Zelf energie opwekken

Hoewel het terugdringen van CO2 niet in de stikstof aanpak van de overheid terugkomt, is het wel erg belangrijk bij het verduurzamen. Ook agrarische bedrijven kunnen hier een belangrijke rol bij spelen. Een goede manier om hier een bijdrage aan te leveren is een zonnedak op je agrarische bedrijf. Op deze manier wek je zelf duurzame energie op welke je kunt gebruiken voor het bedrijf. 

“Zelfvoorzienend zijn, vind ik belangrijk. Ook in mijn energiebehoefte.”
– – Jarno Schroten | Melkveehouder, Dalfsen
Zonnedak Schroten - Dalfsen agrariër

Helaas geldt hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie niet als energiebesparende maatregel (vanuit de Energiebesparingsplicht). Hierbij gaat het om voorkomen of verminderen van energieverbruik. Bijvoorbeeld het toepassen van energiebesparende technieken, zoals het isoleren van het gebouw of het toepassen van led verlichting. Het gaat om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 aardgas verminderen.

Waarom kiezen voor een zonnedak?

Simpel, je draagt bij aan de verduurzaming van Nederland, het terugdringen van de CO2 uitstoot, het produceren van hernieuwbare energie en misschien nog wel het belangrijkste; het levert jou ook nog eens geld op. Wanneer jij jouw dak beschikbaar stelt voor zonnepanelen, krijg jij namelijk een maandelijkse vergoeding hiervoor. Wanneer wij het zonnedak voor jouw realiseren, kost het jou geen tijd en energie. Wij nemen het namelijk volledig uit handen. 

Financieren energiebesparende maatregelen en zonnedak

Ook als agrariër is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende subsidieregelingen: 

Aan de slag met verduurzamen?

Hoewel zonnepanelen momenteel nog niet verplicht zijn binnen de agrarische sector, is het wel goed om vroegtijdig te investeren. De agrarische sector is continu onderhevig aan wetgeving. Voor (onverwarmde) gebouwen waarvoor nog geen of minder energieprestatie-eisen gelden, gaat er iets veranderen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een wijziging in het Besluit Bouwwerken en leefomgeving (Bbl). Waarschijnlijk krijgen gemeenten na 2021 de mogelijkheid om in bepaalde situaties de toepassing van zonnepanelen wel verplicht te stellen. 

Ben jij al gestart met het verduurzamen van je boerenbedrijf? Grote kans dat je al enige maatregelen hebt getroffen of wilt uitbreiden. Het is belangrijk om te blijven investeren in de verduurzaming van je bedrijf. Niet alleen voor het imago van je bedrijf, de financiële voordelen maar ook voor de aarde. Met elkaar kunnen we zorgen voor minder CO2 uitstoot en meer groene stroom.