10 februari: Persconferentie Solarfields De Watering Coevorden

9 februari 2016

Op het mislukte bedrijventerrein De Watering bij Coevorden komt een zonnepark. Vorige week is daarvoor bij de gemeente een vergunning aangevraagd.

Woensdag geven Solarfields, gemeente Coevorden, Energiecoöperatie Coevorden, Parkmanagement Coevorden en Ecotecworld en Solarfields uitleg over de precieze invulling van de plannen.

Het idee om een zonnepark te realiseren op De Watering, gelegen tussen de N34 en Steenwijksmoer, leeft al langer. Mei vorig jaar opperde Gemeentebelangen het plan het terrein te verhuren aan zonneparkexploitanten, om op die manier nog iets terug te krijgen van de miljoenen die Coevorden verloor op dit terrein nadat de Raad van State een streep zette door het industrieterrein.

Met een grootte van 12 hectare, pakweg 22 voetbalvelden, zou De Watering goed zijn voor een capaciteit van 6 megawatt. Fractievoorzitter Henk Bouwers van Gemeentebelangen zag vorig jaar mogelijkheden om met de komst van zo’n zonneakker minder windmolens neer te zetten. ,,Twee molens hoeven dan niet gebouwd te worden, omdat Coevorden dankzij het zonnepark toch kan voldoen aan de eis van de provincie om 40 megawatt te leveren.” Een uitkomst volgens Bouwers, gezien het verzet tegen de molens.

Wethouder Jeroen Huizing, die net als andere fracties ook positief tegenover het plan stond, liet toen weten dat zo’n zonnepark nooit een vervanging kan zijn voor het aantal windmolens dat Coevorden moet plaatsen.

Ook in de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn zijn plannen voor veelal grote zonneakkers.