Aanleg zonnepark Fort de Pol in Zutphen kan van start

30 maart 2018

Het Groningse bedrijf Solarfields heeft een SDE+ subsidie toegewezen gekregen voor de aanleg van een nieuw zonnepark op de voormalige vuilstortplaats Fort de Pol in Zutphen. Daarmee is de aanleg van het zonnepark op bedrijventerrein De Mars vrijwel zeker, want met de subsidiebeschikking is aan alle voorwaarden voor financiering voldaan.

Een omgevingsvergunning voor het zonnepark met 14.500 zonnepanelen was vorig jaar al verleend. ,,Alle lichten staan hiermee op groen inderdaad”, bevestigt projectmanager Niek Tamminga van Solarfields. ,,We gaan nu met de netbeheerder, bouwer en banken in gesprek om alles definitief rond te maken.”

Het toewijzen van de belangrijke SDE+ subsidie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was niet vanzelfsprekend. In de landelijke najaarssubsidieronde 2017 was weliswaar zes miljard euro te verdelen, maar het totaal aangevraagde budget voor nieuwe projecten bedroeg ruim 9,9 miljard euro. Tamminga: ,,Het was dringen aan de deur, dus de vlag is hier wel uitgegaan.”

Drie plateaus
De grote bult van de voormalige vuilstort Fort de Pol bestaat uit drie plateaus, waarvan het bovenste plateau, het zuidtalud en een deel van het westtalud straks vol met zonnepanelen komen te staan. Die panelen hebben een totaal vermogen van 5 megawattpiek, de meeteenheid voor de capaciteit van zonnecellen om zonne-energie in elektriciteit om te zetten. Met de 4,7 miljoen kilowattuur aan stroom die daarmee op wordt gewekt kunnen ongeveer 1400 huishoudens worden voorzien.

Start bouw
Wanneer precies met de bouw wordt gestart kan Solarfields nog niet aangeven, maar dat moment staat vooralsnog komend najaar gepland. Aanvankelijk was er sprake van dat het park al voor de zomer aangelegd zou worden, maar dat is niet meer haalbaar. De aanleg zal ongeveer twee maanden in beslag nemen, schat Tamminga in.