De SDE+ voorjaarsronde komt eraan!

27 februari 2019

Binnenkort is het weer zover, dan gaat de voorjaarsronde voor de Stimulering Duurzame Energie subsidie (SDE+) van start. Van 12 maart tot en met 4 april is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor duurzame energieoplossingen, waaronder ook zonnepanelen.

Wat is de SDE+ subsidie?

Kort samengevat, de subsidieregeling is in het leven geroepen om de energietransitie in Nederland te versnellen. Dit is nodig, omdat duurzame energie nu nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Het is op dit moment dus helaas nog niet mogelijk om bijvoorbeeld een zonnepark of windpark zonder subsidie te realiseren. In 2019 vinden er, net als de voorgaande jaren, twee subsidierondes plaats. Één ronde in het voorjaar en één ronde in het najaar. Solarfields heeft in de afgelopen jaren aangetoond succesvol te zijn in het aanvragen van deze subsidie en heeft inmiddels al meer dan 400 MWp aan SDE+ in de pijplijn.

Subsidieloos bouwen

Steeds vaker krijgen we de vraag of het op korte termijn mogelijk is om een zonnepark zonder SDE+ subsidie te bouwen in Nederland. We verwachten dat het op termijn wel mogelijk zal zijn om zonder subsidie een park te realiseren, maar op korte termijn zal dit waarschijnlijk niet plaatsvinden. In de subsidietarieven wordt al rekening gehouden met de dalende kosten van een zonnepark, zo werken we toe naar de realisatie van subsidieloze zonneparken.

SDE++

Wij volgen de ontwikkelingen rondom de subsidieregeling op de voet. In 2020 wordt de bestaande regeling verbreed onder een nieuwe naam, de SDE++. Bij deze regeling zal er ook naar CO² reductie gekeken worden voor de bepaling van het subsidiebedrag. In het najaar van 2019 zal het definitieve voorstel hiervoor naar de Tweede Kamer verstuurd worden.

Heeft u grond of een groot dak beschikbaar voor zonnepanelen? Laat Solarfields vrijblijvend een haalbaarheidsstudie doen en wellicht vragen wij binnenkort een subsidie voor u aan