Denktankbijeenkomst Zonnepark Molenwaard

27 december 2017

Op dinsdagavond 12 december heeft de denktankbijeenkomst voor Zonnepark Molenwaard plaatsgevonden in Wijkcentrum Spokie. Het doel van deze bijeenkomst was om tot een breed gedragen plan te komen ten aanzien van de landschappelijke inpassing van de zuid-, oost-, west-, en noordrand van het zonnepark.

Bewoners werden op de avond ingedeeld bij omwonenden die aan dezelfde kant van de projectlocatie wonen. Op deze manier kon men voor elke rand een landschappelijke inrichting overeenkomen die voldeed aan de wensen van de omwonenden die er het dichtst bij wonen. Onder begeleiding van 2 architecten van MD Landschapsarchitecten werden de wensen van de aanwezigen in kaart gebracht en uitgetekend op een kaart. Er was ook een adviseur ruimtelijke ordening van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.

De landschapsarchitect verwerkt de uitkomst van de denktankbijeenkomst in een definitieve landschappelijke inpassing. Als deze klaar is, wordt deze weer aan de bewoners gepresenteerd (o.a. via de nieuwsbrief). De definitieve landschappelijke inpassing zal uiteindelijk onderdeel worden van de vergunningsaanvraag.

Denktankbijeenkomst-Zonnepark-Molenwaard-2