Ecologen RUG onderzoeken effect Groningse zonneparken op biodiversiteit en bodem

19 juni 2020

In de afgelopen jaren wordt er enorm veel gesproken over de biodiversiteit omtrent zonneparken. Wij hechten veel waarde aan dit onderwerp en proberen onze parken op een goede manier in te richten. Daarom starten we in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Groningen en partners Ecorus, PowerField en Solar Proactive een vijfjarig onderzoek naar de effecten van zonneparken op de biodiversiteit.

 

Het uitgebreide persbericht over dit onderzoek lees je hier!