Eerste paneel voor zonnepark de Kie in Franeker

21 december 2017

Ten westen van het bedrijventerrein Kie verrijst in Franeker een zonnepark dat energie levert voor ongeveer 3000 huishoudens. Het park wordt gebouwd door Solarfields Nederland BV. Woensdag 13 december bevestigden Thiadrik Twerda, wethouder van Franekeradeel, en Gerben Smit, directeur van Solarfields, het – symbolische – eerste zonnepaneel.

Zonnepark De Kie grenst aan één kant aan bedrijventerrein Kie en aan één kant aan de spoorlijn Leeuwarden – Harlingen. Er worden ruim 29.000 zonnepanelen geplaatst op een oppervlakte van 10,3 ha. Daarmee kunnen straks ongeveer 3000 huishoudens worden voorzien van duurzame elektriciteit. Met een opbrengst van 10,15 megawatt elektriciteit per jaar, wordt zonnepark De Kie één van de tien grootste zonneparken in Nederland.

Solarfields

Solarfields is een ervaren ontwikkelaar van grondgebonden zonneparken en grootschalige zonnesystemen. Solarfields ontwikkelt eigen projecten en biedt ondersteuning bij de realisatie van projecten van anderen. Om de energietransitie te versnellen stimuleert Solarfields, samen met haar partners, de ontwikkeling van zonneparken in Nederland.

Mijlpaal

Voor Solarfields vormt de plaatsing van het eerste paneel een mijlpaal. Zonnepark De Kie is het eerste zonnepark dat Solarfields geheel heeft ontwikkeld en realiseert in Nederland. Ook voor de gemeente Franekeradeel een bijzonder moment om zo concreet op deze schaal mee te werken.