Geen zienswijzen voor zonnepark Dorhout Mees

6 augustus 2019

Groningen, 6 augustus 2019 – Zonnepark Dorhout Mees is weer een stap dichter bij realisatie. In de afgelopen periode lag de vergunningsaanvraag ter inzage en konden omwonenden zienswijzen indienen. Na het sluiten van deze periode is gebleken dat deze niet zijn ingediend. Dit betekent dat de vergunning voor het project zal worden verleend.

Het zonnepark

Zonnepark Dorhout Mees beslaat een oppervlakte van 85,5 hectare, welke op de locatie van het gelijknamige golfterrein wordt gerealiseerd. Het park is op dit moment, met een gepland 125 MWp, de grootste van Nederland en draagt bij aan de doelstellingen die binnen gemeente Dronten gesteld zijn. Gedurende 25 jaar zal het zonnepark voldoende duurzame energie opwekken voor bijna 34.000 huishoudens op jaarbasis.
Vervolgstappen
Het verlenen van de vergunning is een positieve ontwikkeling voor het zonnepark. De volgende stap zal de aanvraag van de SDE+ subsidie zijn. Deze subsidie is benodigd om een zonnepark te kunnen realiseren in Nederland. Solarfields verwacht dit najaar de aanvraag hiervoor te kunnen doen.

Dorhout Mees
Visualisatie zonnepark Dorhout Mees