Gemeente en Solarfields sluiten intentieovereenkomst Sinnegreide Achtkarspelen

23 juni 2016

De gemeente Achtkarspelen en Solarfields hebben een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een zonnepark van ruim 10 MWp. Wethouder Marten van der Veen is blij met deze uitkomst: ‘Mei dit sinnepark berikke wy in lang hâlden ambysje fan de gemeente om mear duorsume enerzjy op te wekken.’

Het zonnepark komt te liggen aan de rand van het dorp Buitenpost. Hier is een gebied beschikbaar van circa 12 hectare dat zich bevindt ten noorden van het spoor en ten oosten van het bedrijventerrein De Swadde. Op deze locatie ontwikkelt Solarfields een zonnepark dat bestaat uit ruim 34.000 panelen die gezamenlijk elektriciteit opwekken voor ongeveer 3.000 huishoudens.

Achtkarspelen blijft eigenaar van de grond en verhuurt deze aan Solarfields. Solarfields is verantwoordelijk voor zowel de realisatie van het zonnepark en bijbehorende infrastructuur, als de landschappelijke inpassing en het onderhoud hiervan.

In de komende maanden wordt de ruimtelijke procedure voor de Sinnegreide doorlopen en ligt de omgevingsvergunning ter inzage. Zodra de benodigde vergunning en de financiering rond is start Solarfields met de voorbereidingen voor de bouw en aanleg. Hierbij worden lokale bedrijven uitgenodigd om delen van de werkzaamheden te verzorgen, zoals grondverzet, groenvoorziening en plaatsen van hekwerk. In latere instantie zal hierover via het huis-aan-huis blad ´De Aktief´ meer gedetailleerde informatie worden gegeven.