Het inpassingsplan van zonnepark W.A. Scholten.

2 december 2019

De Groenstrook welke rondom het W.A. Scholten zonnepark wordt aangebracht, is na overleg met omwonenden vastgelegd. Hieronder vindt u de uitwerking, welke door LAOS Landschapsarschitecten is opgesteld.

Groenstrook WA Scholten Zonnepark – LAOS Landschapsarchitectuur

Zonnepark WA Scholten
visualisatie zonnepark WA Scholten