Informatiedag zonnepark Beemdweg

29 oktober 2020

Solarfields heeft het voornemen om een zonnepark te ontwikkelen in uw omgeving. Solarfields  neemt daarvoor op 1 december 2020 deel aan een selectieprocedure binnen de gemeente Venray. Op 14 november 2020 organiseren we een informatiedag over dit initiatief.

Zonnepark Beemdweg Venray

Het voornemen is om een zonnepark te ontwikkelen aan de westzijde van de A73, tegen de oostzijde van de Beemdweg (zie bijlage 1). De oppervlakte van het beoogde zonnepark is ongeveer 20.5 hectare. Hiermee kunnen jaarlijks ruim 6.850 huishoudens worden voorzien van duurzaam opgewekte energie. Dit levert een grote bijdrage aan de ambities van de gemeente Venray.   

Coronamaatregelen 

Het is met de huidige coronamaatregelen toegestaan om een bijeenkomst te organiseren voor maximaal dertig personen. Echter, gezien de steeds nadrukkelijkere oproep om bijeenkomsten tot een minimum te beperken, geven wij er de voorkeur aan om de informatiebijeenkomst in een kleinere opzet te organiseren. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via de projectpagina van zonnepark Beemdweg.