Inloopavond Zonnepark Waterlanden zeer geslaagd

20 september 2016

Tijdens deze eerste inloopavond van Zonnepark Waterlanden hebben wij alle direct omwonenden geïnformeerd over het zonnepark en het plangebied. Dit hebben wij gezamenlijk gedaan met de Gemeente Hof van Twente en de landschapsarchitecten van Eelerwoude. Tijdens de inloopavond hebben wij vragen beantwoord over de vergunningsprocedures, techniek, bouwfase en de financiële participatiemogelijkheden.

De landschapsarchitect van Eelerwoude heeft tijdens de inloopavond informatie gegeven over de kenmerken van het plangebied en de directe omgeving. Samen met de omwonenden zijn de mogelijkheden om het zonnepark op een goede wijze landschappelijk in te passen uitgebreid besproken. De omwonenden hebben wensen en ideeën aandragen en gezamenlijk uitgewerkt in een schets. Solarfields en Eelerwoude zullen deze schets verder uitwerken tot een meer gedetailleerd ontwerp en tijdens de volgende inloop zullen we deze presenteren.