Intentieovereenkomst zonnepark Oude Pekela

20 maart 2016

GRONINGEN – Voor de locatie Aa-stroom in Oude Pekela is vandaag een intentieovereenkomst getekend voor een zonnepark van 8.500 zonnepanelen op het bedrijventerrein. Dit meldt ontwikkelaar Solarfields die samen met de grondeigenaar de heer Turksema de overeenkomst heeft getekend. De overeenkomst geldt voor 25 jaar, waarbij het zonnepark een oppervlakte van 2,8 hectare krijgt en een capaciteit van 2 megawatt. De zonnepanelen leveren jaarlijks net zoveel stroom als circa 700 huishoudens verbruiken.

OMGEVING

Volgens wethouder Van Mannekes van de gemeente Oude Pekela en aanjager van de ontwikkeling, is de komst van het zonnepark positief voor het bedrijventerrein. Op dit moment heeft het perceel gelegen aan bedrijventerrein Aa-stroom geen functie. Met de komst van het zonnepark ontstaat opnieuw bedrijvigheid doordat er wordt gebouwd en het park gedurende minimaal 25 jaar wordt onderhouden. De ontwikkelaar heeft voor het zonnepark in samenwerking met het provinciaal bouwheerschap een landschappelijk inpassingsplan gemaakt. Om het park te onttrekken aan het zicht wordt een aardenwal aangebracht die zal worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel.

FINANCIERING

Belangrijke voorwaarde voor de realisatie van het park is het toekennen van subsidie, die Solarfields dit jaar gaat aanvragen. Als de financiële steun is toegezegd kan eind 2016 of begin 2017 met de bouw van het project worden begonnen. Solarfields biedt omwonenden de mogelijkheid om te participeren in het zonnepark. De omwonenden worden op een later tijdstip uitgenodigd en hierover geïnformeerd. Solarfields heeft ruim 25 projecten in ontwikkeling in Noord-Nederland en hoopt dit jaar 5 parken te kunnen realiseren.