Maak van uw parkeerterrein een zonne-energiecentrale

19 juli 2016

Naast zonneparken in veldopstelling, op een vuilstort en water, heeft Solarfields ook onderzoek gedaan naar parkeerterreinen overdekt met zonnepanelen: solar carports. Een prachtig voorbeeld van meervoudig terreingebruik: parkeren én duurzame energieopwekking op dezelfde oppervlakte. Wilt u weten hoe u van uw parkeerterrein ook een duurzame energiecentrale kan maken? Wij vertellen u waar u op moet letten en benoemen de voordelen.

Voordelen
Solar carports hebben verschillende voordelen, zoals een positieve bijdrage aan het bedrijfsimago door een duurzame uitstraling. Daarnaast ontstaat de mogelijkheid tot verduurzaming van de energiehuishouding door het kopen van lokaal opgewekte, groene stroom. Ook voor gebruikers van de carport zijn er voordelen, zoals de mogelijkheid voor het opladen van een elektrische auto en daarnaast staat de auto schoon, droog, overdekt en in de schaduw. Als eigenaar of terreinbeheerder genereert u inkomsten uit de exploitatie van het zonnepark en uw grond krijgt een dubbelbestemming, waarmee de waarde van de grond verhoogt.

Constructie & energieopbrengst
Een zonnepark in een veldopstelling verschilt van een solar carport. Op een leeg stuk grasland heeft de ontwikkelaar meer vrijheid in het bouwen van de ideale constructie voor een optimale lichtinstraling op de panelen. Bij een bestaand parkeerterrein is de ligging van de parkeerplaatsen, rijbanen en lantaarnpalen het uitgangspunt voor de solar constructie. De onderconstructie van een solar carport is duurder dan die van een zonnepark in een veldopstelling. Voorts heeft de ondergrond invloed op het design en de kosten van de constructie.

Een veelgehoorde zorg van terreinbeheerders: verliezen wij parkeerplaatsen als wij solar carports bouwen? Antwoord hierop is dat dit niet hoeft en afhankelijk is van de gekozen onderconstructie. Simpel gezegd: als de palen slim zijn geplaatst, gaat het niet ten koste van parkeeroppervlakte. Voor het ontwerpen van de optimale constructie voor het parkeerterrein én het behalen van de maximale haalbare energieopbrengst zijn gedegen voorstudies en een uitgedachte business case van essentieel belang.

Geïnteresseerd in grootschalige solar carports voor het parkeerterrein in uw gemeente of naast uw bedrijf? Neem dan contact op met Joshua van Middelkoop.