Onderzoek zonnepark op water

11 december 2015

Solarfields en de Rijks Universiteit Groningen (RUG) onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheid van het plaatsen van een grootschalig zonnepark op water.

Het onderzoek is in eerste instantie een technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek, waarbij ook aspecten als ecologie worden meegenomen. Indien blijkt dat het technisch mogelijk is en er een gezonde business case is voor het plaatsen van zonneparken op wateroppervlakten dan is Solarfields voornemens dergelijke zonneparken te ontwikkelen.