Ontwikkeling Zonnepark in de gemeente Marum

25 mei 2016

Solarfields en de gemeente Marum hebben een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een zonnepark van 7 MWp. Wethouder Jan Vos is blij met deze uitkomst: ‘Met dit zonnepark realiseren we een lang gekoesterde ambitie van de gemeente om meer duurzame energie op te wekken.’

Locatie

Het zonnepark komt te liggen aan de rand van het dorp Marum ten zuiden van het plan Marum-Alberdaheerd. Hier is een gebied beschikbaar van circa 11 hectare dat zich bevindt tussen het Boereveld en de Pierswijk. Op deze locatie ontwikkelt Solarfields een zonnepark dat bestaat uit ruim 26.000 panelen die gezamenlijk elektriciteit opwekken voor ongeveer 1.800 huishoudens.

Realisatie

De gemeente Marum blijft eigenaar van de grond en verhuurt deze aan Solarfields. Solarfields is verantwoordelijk voor zowel de realisatie van het zonnepark en bijbehorende infrastructuur, als de landschappelijke inpassing en het onderhoud hiervan.

Informatieavond op 8 juni a.s.

Voor geïnteresseerden organiseren Solarfields en de gemeente Marum een inloopavond, bedoeld om informatie over het project en de procedure te geven. De inloopavond vindt plaats op 8 juni tussen 19.30 en 21.30 uur in het gemeentehuis te Marum, Molenstraat 45. Over de verschillende aspecten van het project, zoals de exacte locatie, de landschappelijke inpassing en participatiemogelijkheden is hier gedurende deze avond doorlopend informatie te verkrijgen. Verschillende medewerkers van de gemeente en Solarfields zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en suggesties te noteren.