Optimale performance van je zonnepark met Solarfields Services

16 maart 2023

Jan Klijnstra is directeur van Solarfields Services, een aparte businessunit van Solarfields die zich focust op de service en het beheer van zonneparken. Daarbij beheert en onderhoudt Solarfields Services zonne-energiesystemen van ontwikkelaars en externe partners, die hun installaties in topconditie willen houden. “Door goed onderhoud en beheer kan de opbrengst van een grootschalig zonnepark al snel worden vergroot met 10 tot 15 procent”, vertelt Jan. “De focus ligt hierbij op optimale performance, ieder jaar weer en over de gehele levensduur van het zonnepark.”

Jan neemt ons mee in de werkwijze van Solarfields Services en vertelt waarom onderhoud en beheer zo belangrijk is voor zonneparken.

Hoe gaat Solarfields Services te werk?

Solarfields Services werkt met vier pijlers: onderhoud, assetmanagement, advies en assetperformance. Afhankelijk van de behoefte van de klant worden de pijlers ingezet. “We gaan altijd voor een lange termijn relatie waarbij we de diepte in duiken. Samenwerken en continuïteit is het uitgangspunt. Dat is ook waar investeerders om vragen”, vertelt Jan.

De eerste stap van goed onderhoud begint met het doorlopend monitoren van installaties: “Zo kunnen we direct in actie komen als er een probleem wordt gesignaleerd. Om problemen te voorkomen voeren we periodiek onderhoud uit aan een zonne-energiesysteem.”

“Daarnaast doen onze assetmanagers regelmatig visuele inspecties van alle kritische componenten van systemen, waarbij we ook gebruikmaken van drones met thermische camera’s. Ondertussen werken we met behulp van big data aan preventief onderhoud om zo potentiële issues voor te zijn. Hierbij hebben we het doel om de downtime zo laag mogelijk te houden en onderhoud zo te timen dat het zo min mogelijk ten koste gaat van productie en levering.”

“Om de klant het beste te helpen, combineren we alle kennis en ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. ”
– Jan Klijnstra
Jan-Klijnstra

Assetmanagement in drie verschillende vormen

Binnen Solarfields Services worden drie vormen van assetmanagement onderscheiden: technisch, commercieel en financieel.

Jan gaat hier dieper op in: “Technisch assetmanagement gaat over het op tijd signaleren en analyseren van risico’s en over advies geven over verbeteringen. Dit doen we aan de hand van gedetailleerde rapportages over bijvoorbeeld de technische gezondheid van een installatie. Zo bekijken we bijvoorbeeld de soiling sensoren om te zien of het tijd is voor een schoonmaak.”

“Verder staat commerciële assetmanagement in het teken van het onder de loep nemen van ppa-constructies. Financieel assetmanagement richt zich op de administratieve organisatie” vertelt Jan.

Een 9 voor Solarfields Services

“Wij kennen onze klanten en overtreffen hun verwachtingen. Afgelopen jaar werd dit bevestigd door een 9 op onze customer satisfaction survey. De reden van ons bestaan is het continueren van de energietransitie, juist nu de markt zo onder druk staat. Dat kan alleen door kwaliteit centraal te stellen, volledige commitment en een gezonde dosis creativiteit.” aldus Jan.

Naast het voeren van alle technische controles voor installaties, helpt Solarfields Services ook bij het geven van advies. “Wij handelen naar de behoefte van de klant. Sommige klanten hebben behoefte aan alleen een advies. Daarvoor combineren we alle kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd en die bij onze partners aanwezig is en kijken we naar de ontwikkelingen die er in de markt zijn.”

“Zo komen we tot aanbevelingen voor een optimale implementatie van operation & maintenance voor onze partners. Met performance analyses brengen we de operationele efficiëntie en kwaliteit van installaties zeer exact in beeld, onder andere met het oog op investeerbaarheid, verzekerbaarheid en rendabiliteit. Ook daarbij geldt het motto: ken je klant en markt door en door.”

“Kostenbesparing van 20 tot 30%”

Voorheen werd operations & maintenance wel eens gezien als een vervelende verplichting. Gelukkig is dit niet langer het geval. “In de Nederlandse sector wordt de meerwaarde van assetmanagement, gelukkig, steeds vaker gezien. Investeer je in een zonnepark, dan wil je goed rendement draaien. Zo optimaliseer je de businesscase en draag je zoveel mogelijk bij aan de energietransitie. Iedere kilowatt zonnestroom die je niet produceert, is er dan een te veel. Maar we hebben het natuurlijk wel over specialistisch werk. Door onze kennis van onder andere de energiemarkt en reguleringen vanuit overheden, hebben we afgelopen jaren gemiddeld tussen de 20 en 30 procent kostenbesparing weten te realiseren.”

“Wij zorgen dat de installaties van onze klanten technisch en financieel in topconditie blijven.”
– Jan Klijnstra
Jan-Klijnstra

Service en beheer voor optimale prestaties

Service en beheer is een cruciaal onderdeel van de planvorming en exploitatie van zonneparken. Met service en beheer optimaliseer je de prestaties van zonneparken. En dat is juist nu belangrijk.

“Veel nieuwe projecten komen in de voorbereidingsfase onder water te staan. Dit heeft te maken met de stijgende kosten, dalende subsidiebedragen en de complexiteit van projecten die toeneemt. Wanneer projecten wel worden gerealiseerd, staat er steeds vaker een flinke druk op de marges”, vertelt Jan.

“Gelukkig staan er veel projecten in de pijplijn, dat is mooi. We staan pas aan het begin van de energietransitie, maar er moet nog veel gebeuren. Goed onderhoud en beheer kan de opbrengst van grootschalige zonnesystemen al snel vergroten met 10 tot 15 procent. Met de jarenlange ervaring in de ontwikkeling en exploitatie van onze eigen zonneparken en die van derden, weten we dat er nog veel meer in zit wanneer je operations & maintenance optimaal organiseert.”

“Wij zorgen dat de installaties van onze klanten technisch en financieel in topconditie blijven. Daarnaast werken we voortdurend aan optimalisatie van het rendement, bijvoorbeeld met curtailment of energieopslag. Hierbij ligt de focus op het behalen van een optimale performance, nu en in de toekomst.”

Op dit moment heeft Solarfields Services zo’n 700 megawattpiek in beheer, waarvan 200 megawattpiek van externe partijen. “Eind 2023 zal dat naar verwachting meer dan 1 gigawattpiek zijn”, aldus Jan.

Dit artikel is gebaseerd op dit artikel van Solar Magazine.