Raad van State geeft definitief groen licht voor Zonnepark Waterlanden

31 januari 2019

Zonnepark Waterlanden nabij Goor kan definitief gerealiseerd worden. De Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State heeft op woensdag 23 januari groen licht gegeven voor het zonnepark van circa 9 hectare groot. De Raad van State bevestigt hiermee de uitspraak die de rechtbank eerder heeft gedaan.

Er was bezwaar tegen de omgevingsvergunning aangetekend welke door de Raad van State ongegrond is verklaard. Hierbij acht de Raad van State voor het te bouwen zonnepark voldoende draagvlak; omwonenden zijn betrokken geweest bij het plan en bij het verdere ontwerpproces. Eveneens is in samenwerking met de bewoners van de nabij gelegen woonwijk het landschapsplan tot stand gekomen. Deze landschappelijke inpassing maakt dat het park uit het zicht wordt genomen en de omgeving wordt gerespecteerd.

De Raad van State heeft zich voor het eerst expliciet uitgesproken over het feit dat een zonnepark niet als stedelijke ontwikkeling moet worden gezien. Het is een mooie uitspraak waar in de praktijk (in andere procedures waarbij een zonnepark betrokken is) regelmatig naar verwezen zal worden.