RUG en Solarfields onderzoeken lokaal draagvlak

De Rijksuniversiteit Groningen en Solarfields werken aan een onderzoek naar de acceptatie en kansen van de ruimtelijke inpassing van nieuwe energietoepassingen zoals zonneparken (AKRINE). Nederland zet in op een versnelling in de transitie naar een meer duurzame energiehuishouding.


22/04/2016

“De Rijksuniversiteit Groningen en Solarfields werken aan een onderzoek naar de acceptatie en kansen van de ruimtelijke inpassing van nieuwe energietoepassingen zoals zonneparken (AKRINE). Nederland zet in op een versnelling in de transitie naar een meer duurzame energiehuishouding. Een breed scala van duurzame energiebronnen dient een groeiend aandeel in de energievoorziening te krijgen. Meer nog dan bij conventionele energiebronnen, neemt hernieuwbare energie ruimte in en is het van invloed op het landschap. De grootschalige invoering van hernieuwbare energie stuit soms op bezwaren en geen of beperkte acceptatie leidt tot vertraging in de uitvoering van de energietransitie agenda. Daarom is onderzoek nodig naar de vraag hoe een zo maximaal mogelijk acceptatie kan worden verkregen van stakeholders in gebieden waarin (grootschalige) duurzame energieprojecten zijn gepland.

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gezamenlijk opdrachtgever. Het onderzoek wordt getrokken door de provincie Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen voert het onderzoek uit en heeft Solarfields benaderd om hierin te participeren. Aangezien lokaal draagvlak een van de uitgangspunten is voor Solarfields in haar werkwijze heeft zij deze uitnodiging geaccepteerd en brengt Solarfields haar praktijkervaringen als casus in in het onderzoek.

Ook interessant voor u?

x

Verstuurd!

Dank voor uw bericht. U kunt binnen 48 uur een reactie van ons verwachten. Voor dringende vragen kunt u ons ook altijd bellen op 085-3030850.
Met vriendelijke groeten,
Solarfields