Solarfields en gemeente Marum tekenen overeenkomst zonnepark

16 september 2015

Solarfields en gemeente Marum tekenen overeenkomst zonnepark

Solarfields Nederland heeft een overeenkomst met gemeente Marum gesloten voor de ontwikkeling van een zonnepark van ruim 7 MWp.
Het zonnepark komt te liggen aan de rand van het dorp Marum ten zuiden van het plan Marum-Alberdaheerd. Hier is een gebied beschikbaar van circa 11 hectare dat zich bevindt tussen de Boereveld en de Pierswijk. Op deze locatie kan een zonnepark worden ontwikkeld bestaande uit ruim 26.000 panelen die gezamenlijk elektriciteit opwekken voor ongeveer 1.700 huishoudens.

Binnenkort organiseert de gemeente Marum een voorlichtingsavond, bedoeld om informatie over het project en de procedure te geven. Naast een toelichting van de gemeente geeft Solarfields daar onder meer uitleg over de werkwijze, landschappelijke inpassing en participatiemogelijkheden.

Op onderstaande kaart is de projectlocatie aangegeven.