Solarfields heeft beste plan voor Sinnegreide Achtkarspelen

19 mei 2016

Het plan van Solarfields, voor de realisatie en exploitatie van een Sinnegreide (zonneweide) van 12 hectare bij Buitenpost, is als beste beoordeeld. Wethouder Marten van der Veen is blij met deze uitkomst: ‘Mei dizze partij binne wy wer in stapke tichter by in duorsume takomst foar de mienskip.’

Achtkarspelen blijft eigenaar van de grond en verhuurt deze aan Solarfields. Solarfields is verantwoordelijk voor zowel de realisatie van de zonnepanelen en bijbehorende infrastructuur, als de landschappelijke inpassing en het onderhoud hiervan.

Geïnteresseerde marktpartijen konden zich inschrijven voor het project waarmee Achtkarspelen een grote stap wil maken in het verduurzamen van de gemeente. Dertien partijen gaven hier gehoor aan. De plannen zijn beoordeeld door een commissie van zes deskundigen, volgens een vooraf vastgestelde puntentelling.

De Sinnegreide kan voor ca 3000 huishoudens stroom opwekken. Ook voorziet het plan in de mogelijkheid dat inwoners van Achtkarspelen kunnen participeren in de Sinnegreide. De gemeente gaat met Solarfields in gesprek over de nadere uitwerking en de communicatie.

Zie voor actuele informatie http://www.achtkarspelen.nl/sinnegreide

Sinnegreide

De Sinnegreide is een veld vol zonnepanelen die stroom opleveren. Die stroom wordt aan het elektriciteitsnet geleverd met een aansluiting op het regelstation van netbeheerder Liander. De stroom gaat dus niet rechtstreeks naar de woningen in Achtkarspelen, maar compenseert een deel van het elektriciteitsgebruik van de inwoners. De Sinnegreide komt in een weiland naast bedrijventerrein ‘De Swadde’ in Buitenpost. Daar ligt een stuk land van 17 hectare, waarvan 12 hectare beschikbaar is voor de Sinnegreide. De overige 5 hectare blijft beschikbaar voor andere ontwikkelmogelijkheden.