Solarfields nieuwe partner routekaart ‘Groningen Energieneutraal’

26 juni 2017

Platform duurzame energie breidt uit! Tijdens het TransFuture Festival hebben 18 nieuwe partijen de routekaart ‘Groningen Energieneutraal’ ondertekend. De 39 Groninger organisaties en bedrijven van deze routekaart staan samen voor 8,1% hernieuwbare energie in 2020. Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. De routekaart werd in 2016 ontwikkeld en geeft aan welke maatregelen de partners voor hun eigen onderneming voor de komende jaren nemen.

Wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen: “De partners wisselen kennis en ervaringen uit, wat zorgt voor versnelling van concrete energieprojecten. Dat zorgt voor kennisontwikkeling en een economische stimulans. Bedrijven en organisaties zijn van harte uitgenodigd om zich bij de routekaart aan te sluiten. De partners vertegenwoordigen op dit moment 38% van het energieverbruik in de stad.” In het eerste jaar boekten de partners gezamenlijke resultaten bij de versnellingstafels over biomassa, warmtepompen en groene gevels.

Ondanks de inspanningen van deze 39 organisaties blijft het aandeel hernieuwbare energie nog steken onder de 10%. Om te kunnen versnellen werken Provincie en gemeente Groningen momenteel samen aan een ‘Gronings Bod’ om het kabinet op te roepen om meer aandacht aan de energietransitie te besteden. Groningen wil graag een test-regio worden voor nieuwe energievormen. “Groningen als ‘het groene stopcontact van Nederland’” zo luidt het bod, aldus Commissaris van de Koning René Paas.

De energiegegevens van de deelnemende partijen staan op https://www.groningenenergieneutraal.nl/energiemonitor.

De 18 nieuwe partners van de routekaart zijn: de bedrijvenverenigingen West, VBZO, VBNO en Groningen City Club, ICT-bedrijf Bossers & Cnossen, Engie, Groningen Woont Slim, Holthausen, Noordlease, OV-bureau Groningen-Drenthe, Pathé Groningen, Progress Events, SKSG Kinderopvang, Solarfields, Solidus Solutions, Sustainable Buildings, TCN Datahotels en Waterschap Noorderzijlvest.

De partners die in 2016 al deelnamen aan de routekaart ‘Groningen Energieneutraal 2035’ zijn: woningcorporaties Patrimonium, Nijestee, Lefier en De Huismeesters, Gemeente Groningen (Gresco), Provincie Groningen, Martini Ziekenhuis, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, Alfa-college, Noorderpoort, Attero, Enexis, FC Groningen, Gasterra, Gasunie, Grunneger Power, Suikerunie, Waterbedrijf Groningen, Warmtestad.