Solarfields realiseert in Zeeland

7 november 2016

In de provincie Zeeland realiseert Solarfields in samenwerking met ib vogt binnenkort een nieuw zonnepark met een opgesteld vermogen van 50 megawatt-piek. Dit park is ontwikkeld door Solarpark Zeeland. Solarfields en ib vogt gaan samen de bouw en het beheer van dit park uitvoeren.

Het park wordt gesitueerd rond het havengebied van Vlissingen binnen de gemeenten Vlissingen en Borssele welke de noodzakelijke vergunningen verstrekt hebben.

Op dit moment worden de laatste details aan het ontwerp uitgewerkt, maar er is reeds een SDE+ beschikking verstrekt. Verwachting is dat de bouw in de loop van 2018 start. De circa 175.000 panelen worden in een oost-west oriëntatie geplaatst, waarmee op deze locatie het beste rendement wordt verkregen.

Met dit park zal een grote bijdrage gegeven worden aan de duurzaamheidsdoelstellingen van zowel de betrokken gemeenten als de provincie Zeeland.