Solarfields zet ontvangen subsidie in voor verbetering werkomgeving

24 april 2021

Wij bevinden ons met Solarfields in een snel veranderende markt. Solarfields groeit snel en dat vraagt ook flexibiliteit van onze medewerkers. Wij vinden het enorm belangrijk om te blijven investeren in ons personeel.

Om beter te kunnen anticiperen op de trends en ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, was het van essentieel belang om de interne organisatie te vernieuwen. Hierbij ging het met name om het stimuleren van sociale innovatie waardoor psychische vermoeidheid onder werknemers en een te hoge werkdruk worden voorkomen. Hetgeen uiteindelijk nog relevanter is gebleken tijdens de lockdown-periode ten gevolge van de Covid-19 maatregelen. Wij zijn dankbaar voor de verkregen subsidie en zijn ervan overtuigd dat deze heeft bijgedragen aan een positievere werkomgeving.