Tweede inloopbijeenkomst Zonnepark Waterlanden

24 oktober 2016

Op dinsdag 25 oktober om 19.30 uur op het Gemeentehuis te Goor zal de tweede inloopbijeenkomst Zonnepark Waterlanden plaatsvinden. De landschapsarchitecten presenteren de landschappelijke inpassing van het zonnepark op basis van de uitgangspunten zoals tijdens de eerste inloopbijeenkomst in gezamenlijkheid met de buurtbewoners is vastgesteld. Na afloop van de presentatie is er voldoende gelegenheid voor het geven van opmerkingen of stellen van vragen over de landschappelijke inpassing. Ook kunnen er vragen worden gesteld over de technische uitwerking van het geheel en de financiële participatiemogelijkheden.

Tot dan.