Veel animo voor inloopavond Hardenberg

23 november 2018

Afgelopen woensdagavond vond de inloopavond ten behoeve van zonnepark Heemserpoort plaats in Het Heemse in de Hardenberg. Omwonenden en geïnteresseerden zijn door middel van een postermarkt geïnformeerd over het project en de landschappelijke inpassing die door LAOS Landschapsarchitecten is ontworpen.

Het voornemen is om een zonnepark te realiseren van 14 MWp op een locatie van ongeveer 12 hectare. Met de realisatie van dit park kunnen ongeveer 4.000 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Het beoogde zonnepark levert hiermee een goede bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Hardenberg.

De inloopavond is druk bezocht. In totaal hebben ongeveer 100 bezoekers interesse getoond in het zonnepark. De stemming gedurende de avond was overwegend positief. Bij voldoende belangstelling zal een gedeelte van het zonnepark opengesteld worden voor participatie. Hier wordt naar gekeken wanneer het project verder in het traject is.