Veel belangstelling zonthermiepark Dorkwerd

11 juli 2019

Afgelopen dinsdagavond organiseerden we in Dorkwerd samen met gebiedsontwikkelaar K3 een inloopavond over het zonthermiepark dat we op het baggerdepot Dorkwerd willen gaan realiseren. In het pittoreske kerkje van Dorkwerd informeerden we de omwonenden en andere geïnteresseerden over het plan.

Duurzaam warmtesysteem
Door het zonthermiepark wordt een duurzaam warmtesysteem gecreëerd waarmee gebouwen in Groningen verwarmd kunnen worden. De locatie van het depot in Dorkwerd is erg geschikt omdat het zich dichtbij het warmtenet van Warmtestad bevindt. Warmtestad is het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen.

Over het baggerdepot
Het baggerdepot is de afgelopen jaren een belangrijke toepassingslocatie geweest voor het baggerproject Winschoterdiep en voor enkele grote projecten in de stad Groningen. Het afgelopen jaar hebben we met K3 afspraken gemaakt om dit depot na afwerking deels door te ontwikkelen tot zonthermiepark. Het overige deel wordt ingericht conform het vergunde inrichtingsplan Hooge Weide.

Goede opkomst
De inloopavond trok ruim 50 bezoekers. We hebben goede gesprekken gevoerd en hebben veel suggesties gekregen voor verdere invulling van het project. Deze suggesties gaan we waar mogelijk meenemen in de plannen voor het park.