Webinar voor zonnepark in Heino is een succes

16 april 2020

webinar Solarfields

Veel animo voor digitale inloopavond zonnepark Telgenbos

De digitale inloopavond aangaande zonnepark Heino vond afgelopen woensdag plaats. Geïnteresseerden werden door middel van een webinar geïnformeerd over de plannen. Deze webinar is georganiseerd omdat het in verband met het coronavirus op dit moment niet mogelijk was om een fysieke inloopavond te houden.

Veel animo
Gedurende de avond is er veel belangstelling getoond voor de plannen. In totaal hebben 160 kijkers de webinar bijgewoond. Een record, ook in vergelijking met fysieke inloopavonden. Allen hadden de mogelijkheid om vragen te stellen over het zonnepark, de beoogde locatie en de mogelijkheden tot participatie in het project. Een team, bestaande uit zo’n 10 medewerkers, stond via telefoon, chat en mail klaar om deze vragen te beantwoorden of door te zetten naar de sprekers.

Meerdere perspectieven
Naast Solarfields, kwamen ook andere partijen aan het woord. Grondeigenaar Han Oortwijn vertelde vanuit zijn perspectief over het initiatief en namens Stichting Duurzaam Heino deelde Kees Boekel zijn visie. Ook Henk van der Wal, omwonende van de projectlocatie, kreeg de mogelijkheid om zijn bestaande zorgen te uiten.

Het zonnepark
Zonnepark Telgenbos staat gepland in een gebied dat in totaal 22 hectare groot is, waarvan circa 7,5 hectare wordt gebruikt voor de realisatie van een zonnepark. Vanuit de opbrengsten van het zonnepark wordt door de grondeigenaar een fonds opgericht voor het onderhoud van het gehele landgoed. Het voornemen is om het Bouwhuis bos en naastgelegen landerijen te herstellen en op deze manier langdurig beheer zeker te stellen. Zo bestaat het voornemen om de rabatten structuur, het sterrenbos en de historische wandel omgang te herstellen waarmee het landgoed toegankelijk zal worden voor iedereen uit Heino.

Vanuit de opbrengsten van het zonnepark wordt ook een buurtfonds ondersteund waarmee het ten goede komt aan de nabije omgeving van het project, landschap, duurzaamheid of andere sociale doelen.

Vervolg
Omdat niet alle vragen beantwoord konden worden tijdens de webinar, worden deze in een rapport inclusief antwoord nagestuurd. In dit rapport zullen ook de resultaten van de enquête worden toegevoegd. Alle input wordt gebruikt voor mogelijke aanpassingen in het plan, welke tijdens de eerst mogelijke fysieke bijeenkomst wordt gepresenteerd aan de inwoners van Heino.

Solarfields
Solarfields is een producent van duurzame energie en realiseert zonne-energie systemen. Het bedrijf is marktleider op het gebied van grootschalige grondgebonden zonneparken. Solarfields realiseert zonneprojecten op verschillende type locaties zoals grond, daken, voormalig vuilstortlocaties en parkeerplaatsen. Allemaal met het doel Nederland verder te verduurzamen en in 2030 schone energie te leveren aan 1 miljoen huishoudens.