Solarfields start met werkzaamheden zonnepark Wijdemeren

9 september 2020

Solarfields is vandaag gestart met de eerste werkzaamheden voor zonnepark Wijdemeren. Naar verwachting zal dit zonnepark op jaarlijkse basis zo’n 1.900 huishoudens van duurzaam opgewekte elektriciteit voorzien.

Bouwperiode

Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met begin 2021. Tijdens deze werkzaamheden is er een toename van het bouwverkeer van en naar de bouwlocatie. Dit verkeer vermijdt de woonwijken en rijdt alleen via het industrieterrein. Op deze manier wordt verkeersoverlast beperkt tot een minimum.

Locatie zonnepark Wijdemeren

De voormalige vuilstort bevindt zich op bedrijventerrein de Boomgaard en is gesitueerd aan Startde noord-west kant van dit bedrijventerrein. De locatie ligt tussen de wijk Hilversumse Meent en Ankeveen, ten zuiden van de provinciale weg de N236. De locatie is volledig afgesloten van de omgeving door een groene rand en is van buitenaf niet zichtbaar. Het plangebied wordt in de huidige situatie omringd met bomen. Er worden geen bomen gekapt, het zonnepark past binnen deze bestaande structuur.

Over Solarfields

Solarfields is een producent van duurzame energie en realiseert zonne-energie systemen. Het bedrijf is marktleider op het gebied van grootschalige grondgebonden zonneparken. Solarfields realiseert zonneprojecten op verschillende type locaties zoals grond, daken, voormalig vuilstortlocaties en parkeerplaatsen. Allemaal met het doel Nederland verder te verduurzamen en in 2030 schone energie te leveren aan 1 miljoen huishoudens.