Domelaar II – Markelo

De Domelaar II is een drijvend zonnepark gelegen tussen de Groenlandsdijk en Slagenweg. Het betreft een voormalig zandwinlocatie van ongeveer 30 hectare groot. Met de eerste schetsen wordt een park gerealiseerd van 25 MWp voor zo’n 7300 huishoudens.

De eerste gesprekken zijn reeds enkele jaren geleden gevoerd met de voorgaande grondeigenaar dhr. Dyckerhoff Basal. De grond en daarmee het gesprek is overgenomen met gebr. Van der Heide. Voor het project waren meerdere geïnteresseerde ontwikkelaars, maar op basis van snelheid en daadkracht is dit project aan Solarfields gegund. De gemeente heeft momenteel geen specifiek beleid, maar wel duurzaamheidsdoelstellingen. Dit park draagt daar in grote mate aan bij.

Op basis van eigen initiatief is er met de lokale belanghebbenden een positieve informatiebijeenkomst gehouden. Hierbij kwamen een paar bezwaren naar voren, waar wij goed naar hebben geluisterd. Hierbij was er veel focus op de ecologische inpassing, met name de oevers stonden hierbij centraal. De huidige plas heeft alleen rustende vogels doordat de plas zeer diep is. De natuurwaarde zit juist in de oevers, die we willen versterken zodat er meerdere vogels komen. Denk hierbij aan de ijsvogel die met steile oeverwanden een verticale duikvlucht kan maken. Hierover gaan we nog in gesprek met de lokale vogelwerkgroepen en met de ecologen van EelerWoude om hier zo goed mogelijke invulling aan te geven.

Drijvend zonnepark

Een drijvend zonnepark bestaat uit zonnepanelen op het water die geplaatst zijn in een stalen frame samen met drijvers. Deze drijvers worden aan de bodem bevestigd zodat het park goed vastzit als het waait en er golven ontstaan. Het voordeel van een drijvend zonnepark is dat het relatief veel energie kan opwekken. Dit komt omdat er gebruikt wordt gemaakt van een oost-west opstelling en omdat het zonlicht schittering veroorzaakt in het water. Deze schittering weerkaatst het zonlicht op de panelen en zorgt dus voor meer instraling en meer energieopbrengst.

Domelaar II – Markelo in één overzicht

0 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
7.300 huishoudens voorzien van stroom per jaar
12.492.500 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik