Domelaar II – Markelo

De Domelaar II is een drijvend zonnepark gelegen tussen de Groenlandsdijk en Slagenweg. Het betreft een voormalig zandwinlocatie van ongeveer 30 hectare groot. Met de eerste schetsen wordt een park gerealiseerd van 25 MWp voor zo’n 7300 huishoudens.

De eerste gesprekken zijn reeds enkele jaren geleden gevoerd met de voorgaande grondeigenaar dhr. Dyckerhoff Basal. De grond en daarmee het gesprek is overgenomen met gebr. Van der Heide. Voor het project waren meerdere geïnteresseerde ontwikkelaars, maar op basis van snelheid en daadkracht is dit project aan Solarfields gegund. De gemeente heeft momenteel geen specifiek beleid, maar wel duurzaamheidsdoelstellingen. Dit park draagt daar in grote mate aan bij.

Op basis van eigen initiatief is er met de lokale belanghebbenden een positieve informatiebijeenkomst gehouden. Hierbij kwamen een paar bezwaren naar voren, waar wij goed naar hebben geluisterd. Hierbij was er veel focus op de ecologische inpassing, met name de oevers stonden hierbij centraal. De huidige plas heeft alleen rustende vogels doordat de plas zeer diep is. De natuurwaarde zit juist in de oevers, die we willen versterken zodat er meerdere vogels komen. Denk hierbij aan de ijsvogel die met steile oeverwanden een verticale duikvlucht kan maken. Hierover gaan we nog in gesprek met de lokale vogelwerkgroepen en met de ecologen van EelerWoude om hier zo goed mogelijke invulling aan te geven.

Domelaar II – Markelo in één overzicht

0 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
7.300 huishoudens voorzien van stroom per jaar
12.492.500 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik