Zandwinning A6 – Eesterga

Dit project betreft een drijvend zonnepark op de voormalige zandwinplas langs de A6 bij Eesterga. De plas is zo’n 12 hectare groot, waarbij Solarfields in de huidige plannen 10 MWp verwacht op te wekken voor zo’n 3000 huishoudens.

Voor de zomer van 2019 is contact opgenomen met de grondeigenaar. Momenteel wordt de plas gebruikt voor karpervisserij. Het idee is dat men dit kan blijven doen rondom het drijvende zonnepark. Met de gemeente is besproken om eerst een ecologisch onderzoek te laten plaatsvinden op het effect van de aanwezige natuurwaarden. Om de natuurwaarden te verbeteren is in het ontwerp een investering gedaan om de oevers te versterken. Tevens wordt er gekeken of de bodem kan worden verhoogd en de oevers minder diep ten behoeve van de vissen en waterplanten. In het ontwerp van oktober 2019 wordt het eiland aan de noordzijde uitgebreid met riet en wilgenknoppen. Dit ontwerp is onderdeel van de gesprekken met de directe omwonenden. Momenteel wordt gezocht naar een constructieve oplossing welke voldoet aan de wensen van de gemeente, de omwonenden en nog past binnen de rentabiliteit van het park. Een eerste schets is reeds gedeeld met de directe omwonenden.

Drijvend zonnepark

In Nederland zien we, naast zonnepanelen op daken, veel grondgebonden zonneparken. Omdat we in Nederland zo veel mogelijk landbouwgrond willen ontzien, moeten we creatief omgaan met onze ruimte. Op deze manier komen alternatieve locaties aan het licht waar zonne-energie opgewekt kan worden. Zo’n alternatieve plek is een waterplas en hierop kun je een drijvend zonnepark plaatsen.

Zandwinning A6 – Eesterga in één overzicht

0 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
0 huishoudens voorzien van stroom per jaar
0 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik