Roodehaan – Groningen

Solarfields & Zon Direct Groningen hebben het voornemen om in samenspraak met de Gemeente Groningen een zonnepark te ontwikkelen ter uitbreiding van zonnepark Roodehaan op de naastgelegen gronden grenzend aan de A7 en de Woortmansdijk en de Winschoterweg aan de Zuidzijde.

Het voornemen is om een zonnepark te realiseren van ongeveer 40 hectare. Met de uitbreiding van dit park kunnen ongeveer 14.000 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Een deel van deze stroom zal rechtstreeks geleverd worden aan het UMCG-ziekenhuis en de overige opgewekte energie wordt terug geleverd aan het net. Het beoogde zonnepark levert hiermee een goede bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Groningen voor Groningen Energieneutraal 2035.

Het park zal landschappelijk worden ingepast door gerenommeerde landschapsarchitecten, waarbij nauwe aansluiting wordt gezocht bij de vormgeving en landschappelijke inpassing van Roodehaan – Fase 1, evenals oude Hunzeloop en de bestaande perceelgrenzen.

Terinzagelegging ontwerpvergunning

In de periode van 10 juli tot en met 21 augustus liggen de stukken voor de ontwerpvergunning ter inzage. In deze periode van zes weken is er de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpvergunning. Vervolgens worden de eventueel ingediende zienswijzen beoordeeld en zullen wij, waar nodig, aanpassingen aan het huidige ontwerp verrichten.

Wij vinden transparantie belangrijk in dit proces. Daarom wijzen we u er graag op dat, in het geval van onduidelijkheden of vragen over de procedure en/of het ontwerp van het zonnepark, u te allen tijden contact op kunt nemen met Solarfields.

Projectfase

icon Ontwerp
icon Vergunning
icon Subsidie
icon Bouw
icon Exploitatie

Facts & Figures

0

panelen zijn wij voornemens te plaatsen

fact

0

MWh energieproductie per jaar

fact

0

kg vermeden CO2 per jaar

fact

Nieuws over Roodehaan – Groningen

Wilt u op de hoogte blijven van alle informatie omtrent Roodehaan – Groningen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van dit park.

Contact over Roodehaan – Groningen

user-avatar

Contactpersoon:
Niek Tamminga

T. +31 (0)85 30 30 850
E. n.tamminga@solarfields.nl

x

Verstuurd!

Dank voor uw bericht. U kunt binnen 48 uur een reactie van ons verwachten. Voor dringende vragen kunt u ons ook altijd bellen op 085-3030850.
Met vriendelijke groeten,
Solarfields