Dorkwerd – Groningen

Solarfields en K3 zijn voornemens een zonthermie park te realiseren op het baggerdepot Dorkwerd. Met dit park kunnen circa 2.500 huishoudens van warmte worden voorzien.

Bij de aanleg van het zonnepark wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de inpassing in het bestaande landschap. 11 hectare van het perceel blijft onbebouwd en wordt ingericht als natuur. Ook (de 4 meter brede) ruimte tussen de collectoren wordt ingericht als bloemenrijk grasland ter bevordering van wilde bijen, andere insecten en kleine (zoog)dieren.

Het beoogde zonthermie park levert hiermee op meerdere fronten een goede bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Groningen en provincie Groningen.

Dorkwerd – Groningen in één overzicht

0 zonnepanelen
0 huishoudens voorzien van stroom per jaar
10.493.700 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik