Jij groene Waterstof.
Wij regelen de rest. Samen de zn.

H2Hollandia

Waarom Waterstof?

Waterstof is het meest voorkomende molecuul in het gehele universum. Op aarde is het alleen niet aanwezig als puur element maar zit het meestal opgeslagen in water, planten en dieren. Waterstof heeft erg veel potentiële energie, per kilo bijvoorbeeld drie keer meer dan diesel. Waterstof is geen energie bron, het is een energie drager.

Waterstof productie heeft drie verschillende uitkomsten die beïnvloed worden door het productie proces, grijze, blauwe en groene waterstof. Grijze waterstof wordt geproduceerd door Steam Methane Reforming (SMR), dit is de meest voorkomende productie proces. Hierbij wordt aardgas gebruikt om methaan te splitsen in waterstof en CO2. Het productie proces van blauwe waterstof is gelijk aan grijze allen hierbij wordt de geproduceerde CO2 afgevangen en opgeslagen zodat het niet in de atmosfeer terecht komt. Waterstof productie zonder CO2 uitstoot is groene waterstof. Hierbij worden water moleculen gesplitst in waterstof en zuurstof door een proces dat elektrolyse genoemd wordt.

Vier procent van de totale globale energie consumptie bestaat uit grijze waterstof, het gaat hier vooral om chemische processen zoals het maken van ammoniak wat een erg belangrijke grondstof in kunstmest of andere hoge tempratuur industrieën. Er bestaat dus al een markt voor waterstof, deze is allen grijs en draagt dus bij aan de klimaatcrisis.

Door het vervangen van grijze waterstof voor groene waterstof zou 4% van de totale energie consumptie groen zijn en hierdoor de uitstoot van fossiele brandstoffen substantieel verminderen. Daarnaast kan waterstof voor tal van andere functies gebruikt worden zoals zwaar transport.

Project H2Hollandia

In Nieuw-Buinen ligt momenteel het grootste zonnepark van Nederland, zonnepark Hollandia, dat vorig jaar feestelijk werd geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander3. Solarfields en Avitec hebben als eigenaar van dit park de ambitie om met een deel van de groene stroom groene waterstof te produceren.

Het probleem dat H2 Hollandia wil oplossen is de onbekendheid in de markt met grootschalige waterstofproductie. Het project H2 Hollandia omvat het plaatsen van een 5MW (2×2.5MW) PEM elektrolyser bij het 115 MWp zonnepark Vloeivelden. Het project is uniek in haar schaal en de combinatie met het zonnepark. Door het plaatsen van de elektrolyser kunnen we het curtailment van het zonnepark halveren. Deze curtailment kan jaarlijks worden omgezet naar 300 ton waterstof. Wat neer komt op zo’n 10% van de jaarlijkse productie van het waterstof systeem. De totale waterstofproductie van de elektrolyser is gebaseerd op de directe relatie met het zonnepark wat betekent dat er geen baseload aanwezig is en de elektrolyser elke dag stop gezet moet worden. Dit heeft ten gevolge dat de elektrolyser om en nabij 3500 vollasturen gaat draaien per jaar, wat neer komt op 300.000kg waterstof.

Het afzetmodel van het waterstofsyteem is gebaseerd op het tubetrailer principe. Door deze keuze is het niet nodig om on-site waterstof op te slaan. Het niet opslaan op locatie draagt ook bij aan de veiligheid van de locatie. De tubetrailers zijn in staat om de geproduceerde waterstof direct te leveren aan verschijnende afnemers.  Naast de productie van waterstof levert het productie proces ook pure zuurstof op wat bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor beluchting van waterzuiveringsinstallaties.

Vergunningsaanvraag

0 zonnepanelen
0 huishoudens voorzien van stroom per jaar
2.700.000 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik