Bellingwolde – Westerwolde

De projectlocatie is gelegen tussen de Veendijk en de Duitse grens in Bellingwolde, vlak bij de buurt Lethe. Net over de grens in Duitsland staan windmolens. De grondeigenaar Kor Werkman is een bekende buurtbewoner en is actief betrokken bij de ontwikkeling. Solarfields en Kor Werkman streven naar een maatschappelijk gedragen zonnepark dat voordelen heeft voor de omgeving. Daarom is er een klankbordgroep opgericht en is er samenwerking gezocht met de lokale energiecoöperatie De Lethe Stroomt. Er is een omgevingsproces georganiseerd om samen met de omgeving het zonnepark te ontwerpen. In 2020 is de omgevingsvergunning verkregen en in 2021 is de SDE++ subsidie toegekend.

Het plangebied is 57.5 hectare groot. Hierop kunnen ongeveer 140.000 zonnepanelen geplaatst worden. Dit staat gelijk aan het verbruik van ruim 16.000 huishoudens. Door middel van een royale landschappelijke inpassing wordt er landschappelijk en ecologisch een meerwaarde gecreëerd. Er komt veel groen om het zonnepark.

De ontwikkeling van dit zonnepark levert een significante bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Westerwolde en de provincie Groningen.

Het project wacht op goedkeuring van Landkreis Emsland, de Duitse provincie aan de andere kant van de grens. Er moeten afspraken gemaakt worden over het bouwen van het zonnepark binnen een grensverdrag uit 1824. Daarna kan gestart worden met de financiering van het zonnepark.

Bellingwolde – Westerwolde in één overzicht

140.689 zonnepanelen
16.663 huishoudens voorzien van stroom per jaar
30.677.000 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik