De Watering – Coevorden

Solarfields, de gemeente Coevorden, Energiecoöperatie Coevorden (ECC), Parkmanagement Coevorden (PMC), EcotecWorld hebben een intentieovereenkomst getekend voor het realiseren van een zonnepark op locatie De Watering in Coevorden. Hiermee kan een duurzame invulling worden gegeven aan de locatie aan de westkant van de N34. Uniek aan het project is dat het niet alleen gericht is op het lokaal opwekken van duurzame energie, maar dat de inwoners en bedrijven van de gemeente breed bij het project worden betrokken. Zo kunnen bedrijven en inwoners investeren, worden lokale bedrijven bij de uitvoering betrokken en worden er werkervaringstrajecten en schoolprojecten aan gekoppeld. Coevorder partijen hebben de handen ineengeslagen en onder regie van de gemeente Coevorden een consortium opgericht dat uitvoering gaat geven aan de plannen.

De Watering – Coevorden in één overzicht

31.724 panelen geplaatst
3.225 huishoudens voorzien van stroom per jaar
5.944.431 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik