Zonnepark De Somp – Klarenbeek

Solarfields heeft het initiatief om een zonnepark aan te leggen in Klarenbeek. Zonnepark De Somp is gelegen nabij de A50, aan de noordkant van De Somp en ten oosten en westen van de Van Spreekenslaan. De beoogde locatie heeft een oppervlakte van ruim 18,1 hectare.

De westkant van de locatie heeft een natuurlijke inpassing, daarnaast gaat Solarfields graag met belanghebbenden, waaronder omwonenden, in gesprek over de verdere invulling van het zonnepark. Een belangrijk uitgangspunt voor de inpassing van dit zonnepark is hoe we natuur kunnen versterken.

Het zonnepark kan circa 26,6 MWp opleveren. Hiermee kunnen ruim 8.660 huishoudens voorzien worden van duurzaam opgewekte energie. Dit levert een grote bijdrage aan de ambities van de gemeente Apeldoorn.

De gemeente Apeldoorn gaat een integraal gebiedsproces starten om tot een gebiedsvisie te komen waarin zonneparken een plek krijgen. Het plan voor zonnepark de Somp wordt meegenomen in deze gebiedsvisie. Wanneer dit proces start is nog niet duidelijk, maar naar verwachting zal dit begin 2023 zijn.

De Somp – Klarenbeek in één overzicht

50.400 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
8.662 huishoudens voorzien van stroom per jaar
7.127.182 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik