Wieldrechtse Zeedijk – Dordrecht

Solarfields heeft het voornemen om een zonnepark te realiseren tussen het spoortracé Breda-Dordrecht en de snelweg A16, ten noorden van de Wieldrechtse Zeedijk. Het gaat in totaal om een oppervlakte van 7,86 hectare die wordt omsloten door infrastructuur.

Samen met een landschapsarchitect is gesproken met direct omwonenden van de locatie en vorm gegeven aan de landschappelijke inpassing. Daarnaast heeft er een inloopavond plaatsgevonden, waar andere belanghebbenden en geïnteresseerden hun stem hebben kunnen laten horen. Alle input is in goed overleg met de gemeente Dordrecht verwerkt in de uiteindelijke plannen. Met behulp van meer dan 19.000 panelen, kunnen een kleine 2.600 huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. De ontwikkeling van een dergelijk zonnepark kan een goede bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Dordrecht en provincie Zuid-Holland.

End maart is er subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wij verwachten hier in juni een definitief oordeel over te verkrijgen. Bij het toekennen van de subsidie zal er een financieringstraject in gang gezet worden. Hierna kan gestart worden met de bouw, gepland in Q3 2021.

Wieldrechtse Zeedijk – Dordrecht in één overzicht

19.088 zonnepanelen
2.590 huishoudens voorzien van stroom per jaar
4.247.450 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik