Eekerpolder – Oldambt

In de Eekerpolder, tussen de A7 en N33, wordt een zonnepark ontwikkeld. Een gedeelte van dit zonnepark komt in gemeente Midden-Groningen te liggen en een gedeelte in gemeente Oldambt. Het gedeelte in gemeente Midden-Groningen is reeds vergund. Klik hier om naar de projectpagina te gaan. Voor het gedeelte in gemeente Oldambt kunt u hieronder verder lezen.

De totale oppervlakte van het zonnepark is circa 160 hectare. Hiervan ligt 90 hectare in Oldambt. Door een intensieve en mooie samenwerking met Coöperatie Eekerpolder zijn wij goed op weg naar het realiseren van een mooi, gedragen zonnepark.

Samenwerking met Coöperatie Eekerpolder

Solarfields is een 50/50% samenwerking aangegaan met Coöperatie Eekerpolder om een ecologisch en goed ingepast zonnepark te realiseren. Hierbij lag de nadruk op een vruchtvolle samenwerking waarbij het landschappelijke inpassing proces, de creatie van draagvlak en het contact met diverse stakeholders samen is opgepakt. Er is goed naar elkaar geluisterd en daarbij meegenomen wat de belangrijkste speerpunten van elkaar zijn.

Er wordt een totaal van 25% tot 30% van het zonneveld terug gegeven aan ecologische inpassing. Dit is samen met de coöperatie Eekerpolder, de gemeente Oldambt en landschapsarchitecten van de provincie besloten. Bij ecologische inpassing kunt u denken aan verbreding van watergangen, mooie stukken struweel en andere vegetatie wat ten goede komt aan de verbetering van ecologie. Daarnaast wordt er een recreatieve meerwaarde gecreëerd waardoor u als passant kan gaan genieten van het nieuwe energielandschap. Er komen naast stopplaatsen met picknickbankjes ook een uitkijktoren waarvan u over het landschap kan heen kijken.

Zonnepark Eekerpolder levert circa 120 MWp op, dit zal ongeveer 29.300 huishoudens van groene, duurzame energie voorzien. Dit is een geweldige bijdrage aan de doelstelling van de gemeente Oldambt, maar ook aan de provincie Groningen.

Eekerpolder – Oldambt in één overzicht

146.229 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
29.314 huishoudens voorzien van stroom per jaar
47.196 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik