Evenreiten – Noordbroek

Zonnepark Evenreiten komt te liggen ten oosten van het dorp Noordbroek en de N33.  Er zijn positieve besprekingen geweest met de gemeente Midden-Groningen en de lokale energiecoöperatie BrEneCo. Op het moment wordt onderzocht hoe het zonnepark kan bijdragen aan de aanleg van een nieuwe weg langs de N33 als oplossing voor verkeersproblematiek in de omgeving van Noordbroek.

Participatie zonnepark Evenreiten

Solarfields heeft BrEneCo gevraagd om te ondersteunen in het creëren van draagvlak en het organiseren van participatie. Het participatieproces wordt door BrEceCo opgestart om bewoners te informeren over de ontwikkelingen en een klankbord te vormen voor de omgeving naar Solarfields en de gemeente toe. Samen met BrEneCo zorgen wij ervoor dat men kan participeren in de ontwikkeling en exploitatie van het zonnepark. De omgeving wordt uitgenodigd om mee te denken over de landschappelijke inpassing, financiële participatie en andere vormen van meerwaarde voor de omgeving.

De komst van zonnepark Evenreiten biedt de unieke mogelijkheid voor het financieren van een nieuw aan te leggen weg. Deze weg leidt het zware vrachtverkeer en hardrijdend verkeer uit Noordbroek om en zal op deze manier de Hoofdstraat van Noordbroek ontlasten van de huidige verkeersproblematiek. De exacte locatie van deze weg moet nog worden vastgesteld. Een mogelijke locatie voor deze weg kan zijn over de locatie van zonnepark Evenreiten parallel aan de N33 (zie visualisatie). Om de precieze locatie te bepalen is er een werkgroep opgestart waarbij er wordt gekeken naar een totaaloplossing van de weg. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar de beste locatie voor de weg, hoe de weg eruit moet komen te zien en wordt de planning in acht genomen. De totaaloplossing moet zoveel mogelijk profijt voor iedereen in de omgeving opleveren! 

Bekijk hier de veel gestelde vragen: FAQ zonnepark Evenreiten

SDE 2021

Om de maximaal haalbare financiering van de nieuw aan te leggen weg mogelijk te maken, wordt er ingezet op het behalen van de SDE-subsidie van 2021. Dit is belangrijk, omdat elk jaar de hoogte van de SDE-subsidie naar beneden gaat. Dit betekent automatisch dat het lastig wordt om de volledige financiering van de weg mogelijk te maken in latere SDE-rondes. Daarom is er besloten om de vergunningsaanvraag zo snel mogelijk op te starten om de SDE-ronde van 2021 te halen. Gedurende de aanvraag van de vergunning is er nog voldoende ruimte voor uw inspraak. Dit betekent bijvoorbeeld dat u mee kunt denken over hoe het zonnepark eruit moet komen te zien of hoe het tracé van de weg gaat lopen.  Als u vragen en/of opmerkingen heeft dan staan wij u met alle plezier te woord! 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling van zonnepark Evenreiten? Of heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën? Neem dan contact op met BrEneCo of met Jan-Pieter Veenboer via jp.veenboer@solarfields.nl

Evenreiten – Noordbroek in één overzicht

0 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
0 huishoudens voorzien van stroom per jaar
0 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik