Fort Vlaas – Neer

Initiatief zonnepark Fort Vlaas ligt gelegen aan de westelijk zijde van de Vlaas in het buurtschap Brumholt, vlakbij Neer. Binnenkort is de eerste bewonersavond waar de plannen worden toegelicht en besproken. Het plangebied is 23 hectare groot waarvan ongeveer 18,5 hectare ten behoeve komt van het zonnepark en waarbij het resterende oppervlak wordt voor natuurontwikkeling. Hierop kunnen ongeveer 74.000 zonnepanelen geplaatst worden. Dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 6.850 huishoudens. Door middel van een royale landschappelijke inpassing wordt er landschappelijk en ecologisch een meerwaarde gecreëerd. In de eerste schetsen is er rekening gehouden met veel groen aan de zuidelijke kant van het zonnepark. De ontwikkeling van dit zonnepark kan een goede bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Leudal en de provincie Limburg.

Huidige status

Op dit moment zijn we in afwachting van de gemeente Leudal. Natuurlijk beantwoorden we in tussentijd graag eventuele vragen. Hiervoor kun je contact opnemen met Jetse Derks via j.derks@solarfields.nl.

Aanmelden informatieavond zonnepark Fort Vlaas

Graag willen wij u uitnodigen voor een informatiemarkt over de drie projecten op woensdag 8 september a.s. in gemeenschapshuis D’n Haammaeker te Neer. Om anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen is de avond opgeknipt in sessies van 45 minuten met een maximum van dertig personen. De eerste sessie van de avond start om 18:00.

U kunt zich voor één van de sessies aanmelden via de volgende link: https://datumprikker.nl/pxxiy6c4i5tyubmd.

Fort Vlaas – Neer in één overzicht

74.000 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
6.850 huishoudens voorzien van stroom per jaar
13.324.000 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik