W.A. Scholten – Foxhol

Solarfields heeft zonnepark W.A. Scholten in Foxhol gerealiseerd in 2021. Met de realisatie van het zonnepark kunnen ruim 1500 huishoudens van duurzame energie worden voorzien.

De geschiedenis van Foxhol is nauw verweven met de aardappelmeelfabriek van W.A. Scholten: de voorloper van de huidige Avebe fabriekslocatie. Het W.A. Scholten Zonnepark is aangelegd op het bedrijventerrein in Foxhol, naast de aardappelzetmeelfabriek van Avebe.

Het zonnepark maakt deel uit van de ‘Verbindingszone Foxhol’, een bufferzone tussen industrie en woonbebouwing. Tijdens een schetsavond konden alle betrokken partijen hun dromen voor het gebied met elkaar delen. Drie landschapsarchitecten kregen vervolgens de opdracht om op basis van de uitkomsten van de schetsavond te werken aan een plan dat gedragen wordt door bewoners, bedrijven en de gemeente. Het doel was om tot een oplossing te komen die de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid versterkt en goed is voor mens, milieu, natuur en bedrijvigheid.

Het W.A. Scholten zonnepark biedt bewoners een aantrekkelijk alternatief voor de toekomst. Hiermee zijn zij verzekerd van een schone overgangszone, zonder geluidsoverlast, tussen de bedrijven en de woningen. Zware industrie kan zich immers niet meer op deze locatie vestigen. In samenspraak met de gemeente, Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol (WDF), buurtbewoners en de landschapsarchitect is ook de exacte invulling van de landschappelijke inpassing bepaald.

W.A. Scholten – Foxhol in één overzicht

33.629 panelen geplaatst
2.562 huishoudens voorzien van stroom per jaar
4.716.668 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik