Roodehaan – Groningen

Solarfields & Zon Direct Groningen hebben het voornemen om in samenspraak met de Gemeente Groningen een zonnepark te ontwikkelen ter uitbreiding van zonnepark Roodehaan op de naastgelegen gronden grenzend aan de A7 en de Woortmansdijk en de Winschoterweg aan de Zuidzijde.

Het voornemen is om een zonnepark te realiseren van ongeveer 40 hectare. Met de uitbreiding van dit park kunnen ongeveer 14.000 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Een deel van deze stroom zal rechtstreeks geleverd worden aan het UMCG-ziekenhuis en de overige opgewekte energie wordt terug geleverd aan het net. Het beoogde zonnepark levert hiermee een goede bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Groningen voor Groningen Energieneutraal 2035.

Het park zal landschappelijk worden ingepast door gerenommeerde landschapsarchitecten, waarbij nauwe aansluiting wordt gezocht bij de vormgeving en landschappelijke inpassing van Roodehaan – Fase 1, evenals oude Hunzeloop en de bestaande perceelgrenzen.

Terinzagelegging ontwerpvergunning

In de periode van 10 juli tot en met 21 augustus liggen de stukken voor de ontwerpvergunning ter inzage. In deze periode van zes weken is er de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpvergunning. Vervolgens worden de eventueel ingediende zienswijzen beoordeeld en zullen wij, waar nodig, aanpassingen aan het huidige ontwerp verrichten.

Wij vinden transparantie belangrijk in dit proces. Daarom wijzen we u er graag op dat, in het geval van onduidelijkheden of vragen over de procedure en/of het ontwerp van het zonnepark, u te allen tijden contact op kunt nemen met Solarfields.

Roodehaan – Groningen in één overzicht

57.092 zonnepanelen
8.680 huishoudens voorzien van stroom per jaar
15.990.400 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik