Zonnepark Hagedoornweg – IJsselmuiden

Zonnepark Hagedoornweg B.V. is een ontwikkeling gesitueerd in de Mastenbroekpolder in de gemeente Kampen in de Provincie Overijssel. Het betreft een plangebied van 10.45 hectare en maakt mogelijk deel uit van een grotere ontwikkeling in de Koekoekspolder met een totale oppervlakte van circa 48 hectare. Voor deze ontwikkeling werken we nauw samen met RWE als ontwikkelaar van zonnepark Koekoekspolder I en Zonnegilde als ontwikkelaar van zonnepark Hagedoornweg.

De gemeente Kampen is deelnemer in de RES-regio West-Overijssel. De RES-regio West-Overijssel heeft het aanbod gedaan om vanaf 2030 jaarlijks 1,826 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. De gemeente Kampen heeft een totaal van 244 GWh geboden.

Met het initiatief voor dit nieuwe zonnepark wil Solarfields 3500 huishoudens in de gemeente Kampen van groene stroom voorzien. Met een vermogen van circa 15 MWp en een bijbehorende opbrengst van circa 14.250 MWh per jaar levert het zonnepark een substantiële bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Kampen.

Veenweide-problematiek

De Koekoekspolder en Mastenbroekerpolder kampen met bodemdaling en veenverbranding (CO2-uitstoot). Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om mee te denken en te werken aan een oplossing voor deze problematiek in combinatie met een zonnepark. In het landschappelijk ontwerp is scenario gekozen waarbij twee bouwstenen bijdragen aan de oplossing: drukdrainage aanbrengen en het reserveren van gronden voor extra sloten.

Participatie zonnepark Hagedoornweg

De planontwikkeling voor Zonnepark Hagedoornweg is in de fase van het voorbereiden van de omgevingsvergunning. Op dit moment staat het betrekken van de omwonenden bij de landschappelijke inpassing en het informeren van alle belangstellenden voorop. Dit is een fase van meedenken en meedoen. Er zijn momenteel keukentafelgesprekken gaande met direct omwonenden. Ook wordt de omgeving geïnformeerd en gevraagd om mee te denken in bewonersavonden. De eerste bewonersavond heeft digitaal plaatsgevonden op 23 februari 2022. Een volgende fysieke bewonersavond staat gepland in april.

Zonnepark Hagedoornweg – IJsselmuiden in één overzicht

0 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
3.500 huishoudens voorzien van stroom per jaar
5.525.699 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik