Heemserpoort – Hardenberg

Inmiddels heeft ons zonnepark Heemserpoort een onherroeppelijke vergunning en subsidie verkregen. Dat betekent dat we weer een flinke stap dichterbij de uiteindelijke realisatie van het zonnepark zijn. Wij willen graag de directe omgeving, de gemeente Hardenberg en alle bezoekers van de informatieavond bedanken voor hun input in dit project.

Eén van de punten waar nu aan wordt gewerkt is de invulling van financiële participatie voor de omgeving. Er zal vanuit het zonnepark een gebiedsfonds worden ingesteld voor (duurzame) initiatieven. Ook is er in het project nog 0,3 hectare grond beschikbaar waar nog een nadere invulling aan gegeven dient te worden. Mocht u in de tussentijd ook ideeën hebben over de invulling van de genoemde beschikbare grond, dan nodigen wij u van harte uit deze ideeën met ons te delen. Dit kunt u doen door een e-mailbericht te versturen naar s.leone@solarfields.nl.

Heemserpoort – Hardenberg in één overzicht

38.388 zonnepanelen
3.800 huishoudens voorzien van stroom per jaar
6.995.800 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik