Zonnepark Kijfhoek

Om de klimaatverandering binnen de perken te houden heeft Nederland afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Iedere gemeente levert daar via de Regionale Energiestrategie (RES) haar bijdrage aan. Ook in de Drechtsteden hebben de 7 gemeenten, de 2 waterschappen en de provincie gezamenlijk de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgesteld. Hierin staat omschreven hoe de gemeenten duurzame energie op gaan wekken om in 2050 energieneutraal te zijn. Samen met een aantal burgers en stakeholders is vervolgens in de Drechtsteden een viertal uitwerkingsgebieden vastgesteld (gebieden waarin de grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is). Binnen de gemeente Zwijndrecht ligt het uitwerkingsgebied Kijfhoek. Burgercoöperatie Drechtse Energie, Solarfields en Eneco hebben de handen ineengeslagen om de mogelijkheden voor een zonnepark samen met de omgeving te onderzoeken.

Participatie

Wij vinden het belangrijk om alle belanghebbenden vroegtijdig te informeren omdat deze ontwikkeling impact heeft op uw woon-, werk- of leefomgeving. Wij organiseren hiervoor een viertal informatieavonden, waarvan de eerste bijeenkomsten 22 juni, 31 augustus en 19 oktober hebben plaatsgevonden.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het project? Stuur dan een mail naar zonneparkkijfhoek@drechtseenergie.nl. Ook worden updates op het participatieplatform Denk Mee geplaatst.

Kijfhoek – Zwijndrecht in één overzicht

0 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
0 huishoudens voorzien van stroom per jaar
0 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik