Alberdaheerd – Marum

Solarfields heeft in 2018 samenwerking met de gemeente Marum het zonnepark gerealiseerd. Het park is in november geopend en in oktober 2018 in gebruik genomen.

De omwonenden en de inwoners van de gemeente Marum is de mogelijkheid geboden om te participeren in het zonnepark. Daarnaast zijn de omwonenden actief betrokken bij de aanleg en inpassing van het park. De inpassing van het zonnepark was een erg belangrijk aspect, gezien het zonnepark naast een nieuw te bouwen woonwijk ligt. De bestaande landschapselementen en structuren zijn gebruikt om het zonnepark aan het zicht van de woonwijk te onttrekken.

Zonnepark Marum is circa 11 hectare groot en in totaal zijn er 27.216 zonnepanelen geplaatst die een vermogen van 8,981MWp leveren. Dat betekent dat jaarlijks ruim 2.900 huishoudens worden voorzien van groene stroom. Zonnepark Marum levert hiermee een mooi aandeel aan de duurzame energiedoelstellingen van gemeente Marum.

Alberdaheerd – Marum in één overzicht

27.216 panelen geplaatst
2.440 huishoudens voorzien van stroom per jaar
4.487.946 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik